Endrede bestemmelser for beredskapsvakt

Hvis den ansatte må oppholde seg i eller ved sitt hjem for ev. å kunne yte arbeid på kort varsel, har det i mange år vært slik at selve hjemmevakten i seg selv skulle godskrives med minst 1/5 av tiden.

I lys av den den teknologiske utviklingen er det ikke lenger slik at arbeidstaker må oppholde seg hjemme for å kunne ta en ev. telefon fra arbeidsgiver. Han kan nå i praksis gjøre det han vil innenfor en rimelig radius fra arbeidsplassen. Følgelig har nå arbeidsmiljøloven blitt endret slik at minst 1/7 av beredskapsvakten skal godskrives som arbeidstid.

Dersom partene i arbeidsavtalen er bundet av tariffavtale, er det mulig å inngå avtale om avvikende ordning.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater