Kan arbeidsgiver bestride sykemeldingen eller egenmeldingen?

Ved mistanke om at en arbeidstakers sykdom ikke er reell, har arbeidsgiver flere muligheter. Arbeidsgiver har i slike tilfeller anledning til å bestride sykemelding og egenmelding som er inngitt fra en arbeidstaker. Mer om hvordan dette gjøres leser du her.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater