Kan arbeidstaker i ferie kalles tilbake på jobb?

Design uten navn 53

Ferien er forhåndsavtalt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Men i enkelte tilfeller har arbeidsgiver rett til å kalle tilbake arbeidstaker.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/01/2022

Kort om ferie

Etter at ferien til den ansatte har blitt fastlagt, er dette som hovedregel bindende for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidsgiver kan likevel i noen tilfeller endre den fastlagte ferien og ferieloven regulerer i hvilke tilfeller arbeidsgiver kan endre ferietidspunktet til den ansatte.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til ferie og arbeid.

Endring i ferie som er fastlagt

Det følger av ferieloven § 6 (3) at en endring av allerede fastlagt ferietidspunkt bare kan foretas dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger som vil skape vesentlig driftsproblemer for bedriften. Den uforutsette hendingen kan således ikke være av bagatellmessig art, men må være av et visst omfang.

Det er heller ikke tilstrekkelig at det vil medføre vanlige driftsproblemer for bedriften, men disse må være vesentlige.

Videre oppstiller bestemmelsen et vilkår om at det ikke vil være mulig å skaffe en stedfortreder. Dette medfører at virksomheten først må forsøke å skaffe vikarer der det er mulig at andre kan utføre arbeidet.

Det er følgelig strenge vilkår som må foreligge for at arbeidsgiver kan endre en ferie som allerede er fastsatt. I tillegg må arbeidsgiver drøfte endringen med arbeidstakeren før den foretas, og i et slikt møte skal arbeidstakeren ha adgang til å ha med en tillitsvalgt.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg enten som arbeidsgiver eller arbeidstaker dersom fastsatt ferie blir endret.

Dersom arbeidstaker kan dokumentere merutgifter som følge av at vedkommende må legge om ferien, kan han kreve at arbeidsgiver erstatter disse utgiftene. Dette må arbeidstakeren i så fall opplyse arbeidsgiver under drøftingen med arbeidsgiver.

Tilbakekalle arbeidstaker som er på ferie

Det kan imidlertid også oppstå situasjoner i virksomheten som medfører at en arbeidstaker som allerede er på ferie, må tilbakekalles på arbeidsplassen. Spørsmålet er om arbeidsgiver i det hele tatt har anledning til å kalle tilbake den enkelte arbeidstaker i et slikt tilfelle. Slike tilfeller reguleres ikke i ferieloven.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater kartlegger om du som arbeidsgiver har grunnlag til å tilbakekalle arbeidstaker som er på ferie.

Ekstraordinære tilfeller

Arbeidsgiver kan ha adgang til å tilbakekalle arbeidstakere når det foreligger helt ekstraordinære situasjoner i virksomheten. Det må da dreie seg om tilfeller der man ikke har kontroll over situasjonen ved at den er virksomhetskritisk, og at det ikke er mulig å løse den på andre måter enn å tilbakekalle en eller flere arbeidstakere som er på ferie.

Det kan ofte særlig gjelde for spesielle yrkesgrupper hvor det kan oppstå krisesituasjoner som krever deres arbeidskraft.

I slike tilfeller kan situasjonen også være så prekær at arbeidstakeren ønsker å avbryte ferien for å avverge situasjonen som har oppstått på arbeidsplassen. Uansett bør arbeidsgiver yte noe ekstra i form av en gunstig kompensasjon for at arbeidstakeren avbryter sin ferie.

Også i slike tilfeller må arbeidsgiver erstatte kostnader som oppstår som følge av at ferieplanene må kanselleres.

Bli kjent med våre advokater

Sitat Lasse

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater