Mange opplever tidspress på jobben

En europeisk undersøkelse av mange arbeidstakere opplever tidspress på jobben. Slikt tidspress settes i sammenheng med både sykdom og fravær. Som kjent er det kostbart for bedriften å ha høyt sykefravær. Dersom bedriften har fokus på helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, vil sykefraværet kunne reduseres.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater