Mange opplever tidspress på jobben

En europeisk undersøkelse av mange arbeidstakere opplever tidspress på jobben. Slikt tidspress settes i sammenheng med både sykdom og fravær. Som kjent er det kostbart for bedriften å ha høyt sykefravær. Dersom bedriften har fokus på helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, vil sykefraværet kunne reduseres.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater