Meningsløs medarbeidersamtale

I Norge har det i mange år vært et selvstendig mål for arbeidsgiver å gjennomføre årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte. Det har da ofte ikke vært innholdet, det kvalitative, som har stått i fokus, men derimot det mer kvantitative; det å gjennomføre innen en viss tidsramme. Enkelte sterke røster anser slik tidsbruk for å være helt bortkastet.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
27/08/2018

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater