Trynefaktor og bilde på cv

I privat sektor står arbeidsgiver i prinsipp fritt til å ansette den han vil. Dog gjøres det unntak for tilfeller som bærer preg av diskriminering.


I offentlig sektor er det et saklighetskrav mht. hvem som skal ansattes; det er den beste.


I ansettelsesprosessen; er det saklig å tillegge trynefaktoren vekt?


Les artikkel fra Dagens Næringsliv her:

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
23/11/2015

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater