• Hovedside>
 • Arbeidsleie>
 • Oppdragsgiveres ansvar også for innleide arbeidstakeres arbeidsmiljø og arbeidstid

Oppdragsgiveres ansvar også for innleide arbeidstakeres arbeidsmiljø og arbeidstid

En dame holder foredrag for flere mennesker. Foto

Oppdragsgiveres ansvar også for innleide arbeidstakeres arbeidsmiljø og arbeidstid. Oppdragsgivere har ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for innleide og selvstendige oppdragstakere på samme vis som for sine egne arbeidstakere. De er også ansvarlige for å sørge for at innleide arbeidstakeres arbeidstid ikke overskrider lovens maksimum.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
10/01/2023

To ulike arbeidsgivere har arbeidsgiveransvar for en og samme arbeidstaker

Ansvaret for arbeidsmiljøet ligger vanligvis hos den arbeidsgiveren som arbeidstakeren er ansatt hos. Ved arbeidsleie er arbeidstakeren formelt ansatt hos utleieren, men arbeider under oppdragsgiverens (innleierens) ledelse. Ansvar for å sikre arbeidstakeren fullt forsvarlig arbeidsmiljø, tilgang til lokal vernetjenesten og for maksimal arbeidstid flyttes da fra den formelle arbeidsgiveren (utleieren) til oppdragsgiveren (innleieren) selv om oppdragsgiveren ikke er den innleide arbeidstakerens formelle arbeidsgiver.

Oppdragsgiverens ansvar for den innleides arbeidsmiljø og arbeidstid er begrenset til det arbeidet som utføres for eller i tilknytning til innleierens virksomhet. Som formell arbeidsgiver beholder utleieren et videre ansvar for arbeidstakerens helse-, miljø, sikkerhet (HMS) og arbeidstid. For eksempel må bemanningsforetak ta i betraktning også den samlede arbeidsbelastningen hos andre oppdragsgivere og at lovens grenser for samlet arbeidstid ikke overstiges hvis en arbeidstaker samme uke leies ut til flere ulike oppdragsgivere. Utleide medarbeidere må ogå kunne henvende seg til utleierens vernetjeneste.

Ansvar for HMS og arbeidstid bør avklares og avtales mellom innleier og utleier

Innleieren er vanligvis nærmere enn utleieren til å ha arbeidsmiljølovens hovedbedriftsansvar for samordning av HMS-arbeidet. Ved arbeidsleie er det likevel viktig at partene tenker igjennom ansvarsfordelingen, og regulerer dette i en skriftlig avtale mellom innleieren og utleieren. Den innleide arbeidstakeren må også gjøres kjent med hvordan innleieren og utleieren har plassert ansvaret.

Uheldige konsekvenser av uavklart ansvar og manglende oppfølging

Dette er viktig først og fremst av hensyn til sikkerheten for arbeidstakeren og dennes kolleger, men også fordi Arbeidstilsynet kan kreve å få fremlagt avtalen om dette, f.eks. ved tilsyn eller i forbindelse med en arbeidsulykke.

Hvis plasseringen av ansvaret mellom innleier og utleier er uklart og ulykken skulle være ute eller arbeidsmiljølovens grenser for arbeidstid er overskredet, kan risikerer både innleieren og utleieren økonomiske krav som f.eks. erstatning og overtidstillegg fra den innleide arbeidstakeren og gebyrer og bøter fra offentlige myndigheter.

Advokater i Codex Advokat Oslo med omfattende praktisk erfaring på området kan bistå med å kvalitetssikre eller utarbeide avtaler om arbeidsleie som sikrer korrekt plassering av slikt ansvar i ulike typer arbeidsleie- og konsulentoppdrag.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater