Innleiebedriftens solidaransvar for lønn, feriepenger, skatt og avgift ved arbeidsleie

En mann sitter med en dame på et bord og jobber. Foto

Innleieren risikerer krav fra innleide arbeidstakere om etterbetaling av riktige lønn- og arbeidsvilkår og fra kemneren på uoppgjort skattetrekk og arbeidsgiveravgift ved arbeidsinnleie fra useriøse aktører.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
05/01/2023

Likebehandling av den innleides lønns- og arbeidsvilkår (likebehandlingsreglene)

Både innleier og bemanningsforetak må sikre at utleide arbeidstakere får minst de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom vedkommende hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder bl.a. lønn, feriepenger, utgiftsdekning og andre tillegg.

Innleide vikarer skal vanligvis også ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som innleierens egne arbeidstakere.

Opplysningsplikt og innsynsrett om lønn m.m. ved innleie fra bemanningsforetak

Når innleieren ber om det skal bemanningsforetak derfor dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt med den utleide arbeidstakeren. Ved innleieavtaler kan bemanningsforetak på sin side kreve at innleieren opplyser hvilke lønns- og arbeidsvilkår innleierens egne ansatte ville fått for tilsvarende arbeid. Disse opplysningene kan bemanningsforetaket dele med sin utleide arbeidstaker. Også innleierens egne tillitsvalgte kan kreve at innleieren dokumenterer hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom de innleide arbeidstakere og deres bemanningsforetak.

Utover å sikre eller undersøke overholdelse av likebehandlingsreglene ved innleie fra bemanningsforetak, er slike opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår underlagt taushetsplikt.

Solidaransvar for lønn, feriepenger mv. ved innleie fra bemanningsforetak

Hvis innleieren eller bemanningsforetaket ikke har sikret en utleid arbeidstaker riktig lønn mv. etter likebehandlingsreglene – f.eks. fordi reglene ignoreres eller fordi bemannings­foretaket mangler penger – hefter innleieren i utgangspunktet som selvskyldnerkausjonist for utbetaling av manglende lønn, feriepenger og annen godtgjøring som har forfalt de siste tre måneder før vikaren fremsetter sitt skriftlige betalingskrav.

I praksis må innleiebedriften i så fall betale det den innlede vikaren har krav på etter loven og som bemanningsforetaket (som arbeidsgiver) ikke vil eller klarer å betale.

Solidaransvar for den innleides skatt og avgift

Ved arbeidsleie er innleieren også solidarisk ansvarlig med utleieren for betaling av den innleide vikarens skatt og avgift. Det er ikke uvanlig at kemneren fremmer krav mot innleiere om betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift akkumulert for innleide arbeidstakere, som utleievirksomheten (arbeidsgiveren) ikke har klart å betale før en konkurs.

Innleierens solidaransvar for skatt og avgift er ikke begrenset til de siste månedene og gjelder også ved innleie fra andre virksomheter enn bemanningsforetak. I motsetning til solidaransvaret for lønns- og arbeidsvilkår kan imidlertid arbeidsutleieren for sine kunder søke kemneren om generelt fritak fra dette solidaransvaret for skatt og avgift. Dette bør innleiebedrifter være oppmerksom på ved valgt av utleiebedrift.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater