Redaktør sparket fra BarentsObserver

NRK melder at redaktøren i BarentsObserver har blitt sparket fra sin stilling grunnet illojal opptreden. Gjennom bruk av eget nettsted og andre mediakanaler har redaktøren fremsatt kritikk mot egen arbeidsgiver.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Les artikkelen fra NRK her

Illojal aktivitet fra arbeidstakers side kan medføre oppsigelse eller avskjed.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater