Avskjed ved brudd på arbeidsreglement

Mange bedrifter har utarbeidet et eget arbeidsreglement som gjelder for bedriftens ansatte. Et arbeidsreglement inneholder eksempelvis bestemmelser om ordensregler, arbeidstidsordning samt bruk av internett og e-post. Hva kan arbeidsgiver gjøre dersom en arbeidstaker bryter bedriftens arbeidsreglement? Kan avskjed benyttes i et slikt tilfelle?

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater