Avskjed på grunn av straffbare forhold

Arbeidsgiver er avhengig av tillitt til de ansatte, og et arbeidsforhold bygger i så måte mye på lojalitet. Hvis en arbeidstaker gjør seg skyldig i straffbare forhold kan tillitten til både arbeidsgiver og andre kollegaer bli svekket. Kan arbeidsgiver da meddele en arbeidstaker avskjed på grunn av straffbare forhold?

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater