Avskjed og suspensjon

Arbeidstaker som blir meddelt avskjed må fratre umiddelbart. Det betyr at lovens alminnelige oppsigelsesfrister ikke kommer til anvendelse og at arbeidsavtalen umiddelbart opphører. Ved suspensjon mister ikke arbeidstakeren sin jobb, men blir pålagt å fratre sin stilling for en tidsbestemt periode. Ved en suspensjon beholder imidlertid arbeidstakeren sin alminnelige lønn frem til suspensjonen opphører.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater