Avskjed ved illojalitet fra arbeidstaker

Et arbeidsforhold bygger på et kontraktsforhold mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren. Ved siden av reglene om arbeidsforhold i arbeidsmiljøloven, kommer derfor også de alminnelige kontraktsrettslige prinsippene til anvendelse. Et av disse prinsippene omhandler lojalitetsplikt og sier at partene plikter å opptre lojalt overfor hverandre. Det ulovfestede lojalitetsprinsippet spiller derfor en stor rolle i et ansettelsesforhold.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater