Dom: Arbeidsgivers styringsrett. Dilling - NFF

I forbindelse med en omorganisering i Norges Fotballforbund (NFF) ble en administrativ leder flyttet fra A-landslaget til et aldersbestemt landslag.

Oslo tingrett vurderte om NFF hadde anledning til å foreta slik endring i arbeidsforholdet i kraft av arbeidsgivers styringsrett, dvs.  uten å gå veien om ny arbeidsavtale eller oppsigelse.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater