Dom: Arbeidstaker eller oppdragstaker

Domstolene bekrefter at kontraktens ordlyd er ikke avgjørende når det skal tas stilling til om man står overfor et ansettelsesforhold eller en selvstendig oppdragstaker. Dette innebærer at oppdragstaker kan anses som arbeidstaker, selv om kontrakten uttrykkelig angir at det er snakk om et rent oppdragsforhold.

Saken har ikke blitt prosedert av advokater i Codex, men publiseres for å vise utviklingen i rettspraksis.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater