Dom: Heving av fratredelsesavtale for daglig leder

Saken gjaldt krav om etterlønn fra en tidligere daglig leder i henhold til inngått fratredelsesavtale. Arbeidsgiver hevdet fratredelsesavtalen, og således kravet, ugyldig med grunnlag i vesentlig mislighold og avtaleloven § 36. Arbeidsgiver hevdet også motkrav i det de mente å ha et økonomisk tap etter aksjeloven § 17-1. Lagmannsrettens flertall kom til at fratredelsesavtalen ikke kunne hevdes ugyldig og at det ikke forelå noe grunnlag for motkrav i saken, ettersom selskapet ikke hadde lidd noe økonomisk tap.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater