Dom: Krav på overtidsgodtgjørelse – unntaket for ansatte i ledende eller særlig uavhengige stillinger

Drammen tingrett avsa 9. mai 2016 dom i saken hvor spørsmålet var om en tidligere salgssjef , innehadde en ledende eller særlig uavhengig stilling, slik at det var adgang til å fravike arbeidsmiljølovens bestemmelser om utbetaling av overtidsgodtgjørelse.

Salgssjefen var representert av advokat Fredrik Lund Skyberg i Codex Advokat, som prosederte saken på hans vegne.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater