Dom: Oppsigelse på grunn av nedbemanning og omorganisering i Posten

Saken gjaldt oppsigelse av en distribusjonsleder som arbeidet i Posten Norge AS. Oppsigelsen var begrunnet i nedbemanning og omstrukturering i en av Postens distribusjonsenheter. Høyesterett kom til at utvelgelseskretsen var saklig avgrenset, men at oppsigelsen likevel ikke var saklig begrunnet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater