Dom: Oppsigelse av lærer på grunn av egne forsømmelser

Saken gjaldt oppsigelse av en lærer som arbeidet i barneskolen. Oppsigelsen var begrunnet i uakseptabel opptreden overfor elever samt samarbeidsproblemer med elever, kollegaer og rektor. Lagmannsretten kom til at oppsigelsen var saklig begrunnet og således gyldig.

Lagmannsretten avsa 6. januar 2017 dom i saken mellom læreren og kommunen (LF-2016-105138).

Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men omtales for å illustrere rettsutviklingen.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater