Dom: Oppsigelse av t-banefører på grunn av arbeidstakers forhold

Saken gjaldt oppsigelse av en t-banefører som arbeidet hos Sporveien T-banen AS. Oppsigelsen var begrunnet i gjentatte tilfeller av ordrenekt, brudd på lydighetsplikten og illojal oppførsel. Lagmannsretten kom til at oppsigelsen var saklig begrunnet i arbeidstakers opptreden.

Lagmannsretten avsa 16. februar 2017 dom i saken mellom t-baneføreren og Sporveien T-banen AS (LB-2016-78074).

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater