Dom: Oppsigelse i arbeidsforhold på grunn av virksomhetens forhold

Saken gjaldt oppsigelse av en "Vice President Sales and Marketing" i et norsk selskap. Oppsigelsen var begrunnet i virksomhetens forhold ettersom det var behov for å omorganisere og kutte lønnskostnader. Oppsigelsen ble kjent gyldig og påstanden om at det var inngått avtale om bonus ble avvist.

Lagmannsretten avsa 22. desember 2016 dom i saken mellom arbeidstakeren og SF Norge AS (LB-2016-14751). Dommen er enstemmig.  

Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men omtales for å illustrere rettsutviklingen.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater