Dom: Overtid og reisetid

Lagmannsretten avsa 18. februar 2016 dom i saken mellom arbeidstakeren og Staten v/ Justis- og beredskapsdepartementet (LB-2015-30477). Retten var delt i et flertall og et mindretall, hvor flertallet kom til at reisen til og fra oppdrag ikke var arbeidstid.

Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men omtales for å illustrere rettsutviklingen.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater