Rekkevidden av arbeidsgivers ansvar etter skadeerstatningsloven § 2-1

Sakens faktum var at en stasjonsleder i et bilutleiefirma solgte en av firmaets leasede biler til en kunde for 130 000 kroner. Kjøpesummen utgjorde 40 % av bilens verdi, og kunde gjorde opp ved kontant betaling. Stasjonslederen hadde ingen rett til å selge bilen, og kjøpesummen gikk tapt for kunden.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater