Dom: Spørsmålet om lovligheten av oppsigelse i prøvetid og krav om erstatning

Saken gjaldt spørsmålet om oppsigelsen av en arbeidstaker, en parkeringsbetjent, i prøvetid var gyldig.
Arbeidstakeren hadde parkert på oppdragsgivers eiendom uten å betale avgift. Istedenfor å betale avgift hadde hun benyttet seg av en testkontrollavgift for å unngå å bli ilagt kontrollavgift. Arbeidstaker hevdet at grunnlaget for oppsigelsen var at hun var gravid. Lagmannsretten kom til at oppsigelsen var lovlig og at det derfor ikke var grunnlag for erstatning.
Lagmannsretten avsa 1. februar 2016 dom i saken mellom arbeidstakeren og Europark AS (LB-2015-108437). Retten var delt i et flertall og et mindretall, hvor flertallet kom til at oppsigelsen var lovlig.
Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men omtales for å illustrere rettsutviklingen.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater