Dom: Tvist om lønnstrekk fra arbeidsgiver

Saken gjaldt lovligheten av trekk i lønn fra arbeidsgiver og hvorvidt trekket var i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-15. Arbeidstaker ble oppsagt som følge av driftsinnskrenkninger og arbeidsgiver trakk han da i lønn for minustimer han hadde ved arbeidsforholdets opphør. Lønnstrekket ble kjent ulovlig og arbeidsgiver ble pålagt å tilbakebetale det ulovlige trekket.

Lagmannsretten avsa den 16. januar 2017 dom i saken mellom arbeidstakeren og Kaefer Energy AS. Dommen er enstemmig.  

Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men omtales for å illustrere rettsutviklingen.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater