Dom: Virksomhetsoverdragelse, Rt. 2015 s. 718

Saken gjaldt spørsmål om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven § 16-1. Det konkrete spørsmålet for domstolen var om Oslo kommunes overtakelse av booppfølgingstjenestene ved bygården Schandorffsgate 4, var en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven§ 16-1.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater