Illojalitet i arbeidsforhold?

I et arbeidsforhold skal en arbeidstaker først og fremst unngå handlinger som kan være til skade eller kan være egnet til å skade arbeidsgiveren. Skaden trenger ikke å være av økonomisk art for at lojalitetsplikten er overtrådt, det er nok at handlingen strider mot det formålet eller målsetningen virksomheten har.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater