Har du rett til å ha bierverv?

Et par hender lager skisser med linjal. Foto

Er bierverv illojalt? Lojalitetsplikten i arbeidsavtalen kan regulere om ansatte kan ta på seg bijobber eller fritidsaktiviteter. Men hvis omfanget av biervervet påvirker arbeidet i hovedstillingen, kan det anses som illojalt. Hvordan bør slike situasjoner håndteres?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
05/05/2023

Er bierverv illojalt?

Arbeidsavtalen er som regel ikke til hinder for at arbeidstaker tar en bijobb eller har sysler i fritiden. Men dersom omfanget av biervervet blir så omfattende at den ansatte ikke er våken og opplagt til å gjennomføre arbeidet 100% i hovedstillingen, vil det kunne oppfattes som illojalt.

Dersom den ansatte ikke reduserer arbeidet i biervervet, eller fullt og helt oppgir den, kan oppsigelse eller avskjed vurderes.

Spesielt i håndverksyrker kan det være fristende å drive "svart" arbeid. Det kan da oppfattes å være i konkurranse med arbeidsgiver, alternativt at det skjer i arbeidsgivers lokaler etter stengetid. I det siste tilfellet vil problemet ikke kun være konkurranse med arbeidsgiver, men også det at den ansatte stiller arbeidsgiver i et dårlig lys hos myndighetene mht. skattetrekk, merverdiavgift m.m.

Lojalitetspliktens innhold kan reguleres gjennom arbeidsavtalen

I visse tilfelle kan arbeidsgiver ha behov for å beskytte sin virksomhet mot at arbeidstaker tilbyr sine tjenester til en konkurrerende virksomhet på sin fritid. I slike tilfeller er det ikke uvanlig at arbeidsgiver inntar en klausul som hindrer dette i arbeidsavtalen. Alternativt, og kanskje mer praktisk, kan det inntas bestemmelse om at arbeidstaker må ha skriftlig samtykke for å ta bierverv.

Vurderes oppsigelse eller avskjed som følge av at den ansatte har tatt arbeid hos andre i sin fritid eller driver fritidsaktiviteter i for stort omfang, er det veldig viktig at saken håndteres riktig sett fra begge parters ståsted. Det avtalerettslige forholdet mellom partene må først avklares. Dernest kan det bli spørsmål om å bevise om omfanget av biervervet er så omfattende at den påvirker prestasjonen i hovedstillingen. I denne prosessen vil det være av avgjørende betydning å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater