Arbeidstakers oppfinnelser

Mange viktige oppfinnelser oppstår i arbeidsforhold. I bedrifter som har kunnskapen til arbeidstakerne som sin største og viktigste ressurs, hender det ofte at en oppfinnelse av en arbeidstaker kan patenteres og utnyttes kommersielt. Slike oppfinnelser er et resultat av vesentlig investering fra arbeidsgiver, og er derfor ofte svært viktige for bedriften.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
30/07/2018

Selv om utgangspunktet i norsk rett er at en oppfinner har rett til sin oppfinnelse, vil loven om arbeidstakeres oppfinnelser kunne begrense opphavsmannens eiendoms- og disposisjonsrett.

Hvem har rett til arbeidstakers oppfinnelser?

I all hovedsak avgjøres spørsmålet om hvorvidt arbeidstaker eller bedriften har rett til oppfinnelsen av hvor nær tilknytning det er mellom arbeidstakers oppgaver og oppfinnelsen, og hvorvidt oppfinnelsen faller innenfor bedriftens virkeområde.

Er tilknytningen mer perifer vil bedriften likevel kunne ha rett til å få overført oppfinnelsen til seg, fortrinnsrett til å kunne bruke oppfinnelsen, eller å inngå avtaler om å benytte oppfinnelsen i sin virksomhet.

Sikring av rettigheter til arbeidstakers oppfinnelser

Fra arbeidsgivers synspunkt er det beste å sikre bedriftens verdier ved avtale med den ansatte. Dette kan gjøres i form av ansettelsesavtaler. Dette er særlig viktig dersom arbeidsgiver skal søke om patent, da det må finne sted en overdragelse av oppfinnelsen til arbeidsgiver.

Arbeidstaker skal, så snart som mulig, orientere bedriften om oppfinnelsen for å få avklart hvorvidt det kan være aktuelt å benytte oppfinnelsen for bedriften.

Dersom oppfinnelsen har verdi utover det som vanligvis kan forventes av arbeidstaker på bakgrunn av lønn og andre goder, kan arbeidstaker ha rett på rimelig kompensasjon.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater