Brudd på taushetsplikten - Illojalitet og stillingsvern

Brudd på taushetsplikten er i de aller fleste tilfeller å anse som en illojal handling; en krenkelse av arbeidsavtalen. Brudd på taushetsplikten kan sanksjoneres fra arbeidsgivers side på flere måter; eks. ved advarsel, oppsigelse eller avskjed.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater