Illojal opptreden i sosiale medier

I et arbeidsforhold forplikter arbeidstakeren å være lojal mot sin arbeidsgiver. Dette medfører at arbeidstakeren er forpliktet til å fremme arbeidsgiverens interesser både i og utenfor arbeidstiden. Denne lojalitetsplikten innebærer at arbeidstakeren ikke må uttale seg negativt om sin arbeidsgiver på en slik måte at bedriftens interesser blir skadelidende.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater