Illojalitet og avskjed?

Avskjed innebærer at arbeidsgiveren avslutter arbeidsforholdet med arbeidstakeren med umiddelbar virkning. Denne formen for opphør av arbeidsforhold er dermed mer alvorlig enn oppsigelse, hvor arbeidstakeren har en oppsigelsestid.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater