Oppsigelse av ansatt som starter konkurrerende virksomhet

En arbeidstaker står fritt til å vurdere eller planlegge oppstart av fremtidig virksomhet som konkurrerer med arbeidsgiveren. Problemet oppstår først når planleggingen går over i en mer aktiv tilretteleggingsfase som kan påføre arbeidsgiveren skade. Kan arbeidsgiver da meddele en ansatt oppsigelse som følge av at vedkommende starter konkurrerende virksomhet?

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater