Arbeidsmiljøloven § 15-11: Retten til å fortsette i stillingen

Når en arbeidstaker blir oppsagt kan det oppstå tvist om gyldigheten av oppsigelsen. Arbeidstakeren kan da bestride gyldigheten og kreve å stå i stilling. Ved å stå i stillingen fortsetter den oppsagte arbeidet som før, også ut over oppsigelsestiden. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater