Arbeidsmiljøloven § 15-8: Oppsigelsesvern ved sykdom

Arbeidstakere som er sykmeldt har et eget oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven. Formålet er å verne sykmeldte arbeidstakere fra å bli sagt opp på grunn av sykdommen. Vernet oppstår uavhengig av om arbeidstakeren er helt eller delvis sykmeldt og gjelder de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten oppsto. Dette kalles for arbeidstakerens verneperiode. Det er arbeidsmiljøloven § 15-8 som bestemmer dette og bestemmelsen lyder:

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater