Arbeidsmiljøloven § 15-9: Oppsigelsesvern ved svangerskap, og etter fødsel eller adopsjon

Arbeidstaker som er gravid, eller som er i permisjon etter fødsel eller adopsjon, har et styrket oppsigelsesvern. Formålet er å verne arbeidstakere som er gravide eller i permisjon mot oppsigelse i en periode hvor arbeidstakeren vanskelig kan søke annet arbeid.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater