Arbeidsmiljøloven § 2-3: Arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsmiljølovens § 2-3 omhandler arbeidstakers medvirkningsplikt. Det er arbeidsgiver som har den overordnede rollen for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, men arbeidstakerne vil likevel ha en plikt til å medvirke. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater