Ferieloven § 5: Feriefritidens lengde

Hvor lang ferie en arbeidstaker har krav på fremkommer av ferieloven § 5. Bestemmelsen er delt opp i seks ledd og omhandler den alminnelige feriefritiden, ekstraferie for arbeidstakere over 60 år, feriens lengde ved ansettelse i ferieåret, tilleggsfritid ved søndags- og skiftarbeid, uregelmessig arbeidstid mv, ferietiden for arbeidstakere uten full opptjening samt lovens fravikelighet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater