Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager

Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager trådte i kraft 26. april 1947 og gir bestemmelser om åpningstider og arbeidstid på 1. og 17. mai. Loven regulerer også spørsmålet om lønn og lønnstillegg ved arbeid på disse dagene. Denne loven er svært kort sammenlignet med for eksempel arbeidsmiljøloven. Den inneholder kun fire paragrafer og det er kun tre av dem som sier noe om de rettigheter og plikter som gjør seg gjeldende i et arbeidsforhold.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater