Endringsoppsigelse

Et arbeidsforhold har rammer som i hovedsak er fastsatt i arbeidsavtalen. Innenfor disse rammene har du som arbeidsgiver en styringsrett, dvs. at du kan pålegge arbeidstakeren endrede arbeidsoppgaver i det som oppfattes å være innenfor rammene av den eksisterende arbeidsavtalen.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater