Kan arbeidsgiver sjekke ansattes e-post i oppsigelsestiden?

Et eventuelt innsyn i den ansattes e-postkasse vil være et kontrolltiltak i henhold til arbeidsmiljølovens regler i kapittel 9. Når innsyn er tillatt og hvordan arbeidsgiver i så fall skal gå frem, er imidlertid regulert i en egen forskrift: Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale, jf. aml. § 9-5. Bestemmelsene i forskriften må likevel praktiseres i lys av og i samsvar med personvernforordningen og arbeidsmiljølovens regler om kontrolltiltak. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater