Kan arbeidsgiver sjekke ansattes e-post i oppsigelsestiden?

I lov og forskrift er det gitt regler for når og på hvilken måte arbeidsgiver kan få innsyn i arbeidstakers e-post. Utgangspunktet er at arbeidsgiver må ha et saklig behov for innsyn.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater