Omstrukturering

En omstrukturering av bedriften vil si at dens forretningskonsept videreføres på en ny måte. Har bedriften stagnert, vil det være behov for å tenke nytt.

Fagfolk med ulik bakgrunn kan sammen bidra til å stille de nødvendige diagnoser og fremme forslag om de tiltak som kan bidra til å oppnå reduksjon av kostnader, mer effektiv drift, endret kompetansesammensetning og, om nødvendig, endringer i bemanningen.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater