Oppreisningserstatning ved usaklig oppsigelse

Oppreisningserstatning

Dersom du som arbeidsgiver gir en usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed, er det viktig å være klar over at arbeidstaker har krav på å få erstattet sitt økonomiske tap. I tillegg til dekning av det økonomiske tapet, kan arbeidstaker i mange tilfeller også ha krav på oppreisningserstatning for såkalt "tort og svie".

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater