Oppsigelse av tillitsvalgte

tillitsvalgt

Tillitsvalgte står i en særstilling blant de ansatte. Tillitsvalgtes hovedoppgave er å ivareta de ansattes interesser, og når disse interessene strider mot dine interesser som arbeidsgiver, sier det seg selv at den tillitsvalgte kan ha et nokså utfordrende arbeid. Spørsmålet er da om tillitsvalgte har eller bør ha et særskilt vern mot oppsigelse.

 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater