Oppsigelse under foreldrepermisjon eller graviditet

– Kan man bli sagt opp når man er gravid eller i foreldrepermisjon?

Gravide arbeidstakere og ansatte i foreldrepermisjon er særlig vernet mot oppsigelse. Det stilles strengere krav til dokumentasjon og oppsigelsestiden løper ikke i permisjonstiden. Dette betyr imidlertid ikke at slike arbeidstakere er "immune" mot oppsigelser. Så lenge grunnlaget for oppsigelsen er noe annet enn graviditeten, og dette er nødvendig og saklig og godt dokumentert, er det i utgangspunkt også anledning til å si opp gravide.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater