Sluttavtaler

Sluttavtaler, fratredelsesavtaler eller sluttpakker er vanlige betegnelser på avtaler inngått mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å avslutte et arbeidsforhold.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater