Oppsigelse: Har du krav på dagpenger ved fratredelsesavtale?

Oppsigelse, fratredelsesavtaler og dagpenger

Når du som arbeidsgiver har sagt opp eller skal si opp en arbeidstaker, kommer ofte spørsmålet om fratredelsesavtaler (også kalt sluttavtaler) opp. For både deg og arbeidstakeren kan være lønnsomt å inngå en fratredelsesavtale.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater