Usaklig oppsigelse

En oppsigelse skal være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Dette er lovfestet og fremkommer av arbeidsmiljøloven § 15-7. En arbeidstaker som mener han eller hun er utsatt for en usaklig oppsigelse kan kreve forhandlinger. Krav om forhandlinger må fremmes skriftlig innen to uker etter at oppsigelsen er mottatt.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater