Rett til dagpenger under permittering?

Permitteringsreglene gir en arbeidsgiver rett til å permittere ansatte dersom det er midlertidig mangel på arbeid og det i tillegg foreligger saklig grunn. Etter utløpet av den såkalte arbeidsgiverperioden, hvor arbeidsgiver plikter å utbetale lønn til den permitterte, vil arbeidstakeren kunne ha krav på dagpenger fra Nav.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater