Koronaviruset – Endringer i permitteringsreglene

Samfunnet som helhet opplever i disse tider store utfordringer som følge av koronautbruddet. Dette går hardt utover næringslivet generelt og mange små og store bedrifter opplever på kort tid bråstopp i ordretilgang, arbeidsoppgaver, og dermed inntekter. I tillegg blir flere og flere bransjer på ubestemt tid pålagt å begrense eller stenge sin virksomhet. Dette rammer i tillegg arbeidstakere spesielt, da det i denne sammenhengen er snakk om et stort antall permitteringer.

Dette har skapt et umiddelbart behov for tiltak med tanke på å redde bedrifter og arbeidsplasser gjennom denne tiden. Derfor har vi nå fått permitteringsregler for korona.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan både arbeidsgiver og arbeidstaker må forholde seg til disse nye permitteringsreglene.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater